Best Practice

Best Practice  - LESVOORBEREIDING

Collectie van werkbladen
Vakoverschrijdend projectonderwijs

Gender & Identiteit
•    Communicatie
•    Gender en geslachtstereotypen 

Gender & Sexualiteit
•    Seksuele rechten  
•    Lichamelijke veranderingen tijdens de puberteit 

Gender & Interculturaliteit
•    Spelletje voor bezoekers (raden waar "bezoekers" vandann komen)
•    Interculturaliteit - geleijwaardigheid en diversiteit van etnische groupen en culturen 
 
Gender & Lifestyle
•    Emotioneel welbevinden
•    Activiteiten in open lucht